Για να έχεται πρόσβαση στις τιμές χονδρικής δημιουργείστε εγγραφή Πελάτη Χονδρικής συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία, στην συνέχεια θα σας σταλεί από την εταιρεία μας με  email το  username και το  password.

Αποστολή email